FANDOM


WKW Tor - wielkokalibrowy karabin wyborowy konstrukcji polskiej opracowany w OBRSM a produkowany w ZM Tarnów. Karabin posiada
TOR lub WILK

Karabin Tor

także roboczą nazwę Wilk. 

Pod koniec 1999 roku podjęto decyzję o wprowadzeniu do uzbrojenia Wojska Polskiego wielkokalibrowego karabinu wyborowego. Nowa broń miała powstać w OBRSM Tarnów. W 2000 roku ustalono założenia taktyczno-techniczne nowego karabinu.

Pracami nad karabinem prowadził Aleksander Leżucha. Po analizie rozwiązań zastasowanych w wielkokalibrowych karabinach wyborowych uznano, że wymagania Wojska Polskiego spełni karabin zbudowany w układzie bezkolbowym. Modelowy egzemplarz nowego karabinu był gotowy w 2002 roku. W tym samym roku przeprowadzono pierwsze próby nowej broni. W ich wyniku dokonano zmian kształtu rygli (zwiększono ich powierzchnię przylegania, zmieniono kształt tylnej podpory, wydłużono poduszkę podpoliczkową (bakę), oraz przeniesiono skrzydełko bezpiecznika na lewą stronę broni.

W następnych latach odbywały się kolejne testy i udoskonalenia broni. W 2005 MON zamówił pierwszą serie 10 egzemplarzy broni. Wraz z przyjęciem karabinu do służby w Wojsku Polskim zmieniono jego nazwe na Tor.

W 2008 MON zakupił kolejną partie 30 egzemplarzy karabinu Tor. Ponadto poprzez ambasadora RP w Arabii Saudyjskiej Adama Kuchała podpisano kontrakt na dostawę sondażowej liczby WKW Tor dla tego państwa. WKW Tor jest bronią powtarzalną. Karabin zasilany jest amunicją .50 BMG ( 12,7 x 99 mm NATO). Bez magazynka z amunicją broń waży 16,1 kg. Prędkość początkowa pocisku wynosi 890 m/s, zaś energia początkowa 17 000 J. Zasięg skuteczny broni wynosi 2000 m. Karabin Tor korzysta z celowników dzienno-nocnych Bazalt z Bumar PCO.

Użytkownik:Dominikier35 5 Lipiec 2013 13:33

Użytkownicy:Edytuj

  • Polska - 40szt.
  • Arabia Saudyjska - ?szt.