FANDOM


Wspólnota Niepodległych Państw (WNP), ros. Содружество Независимых Государств (СНГ) - organizacja międzynarodowa większości krajów byłego ZSRR o charakterze politycznym i gospodarczym, obejmująca swym zasięgiem kraje Europy Wschodniej oraz Azji.

800px-Flag of the CIS.svg

Flaga Wspólnoty Niepodległych Państw

Organizacja została utworzona 8 grudnia 1991 roku na mocy tzw. Układu Białowieskiego podpisanego przez prezydentów Rosji (FR) Borysa Jelcyna, Ukrainy Leonida Krawczuka oraz Przewodniczącego Rady Najwyższej Republiki Białorusi (RB) Stanisława Szuszkiewicza, jako alternatywa ustrojowa dla byłych republik ZSRR. 21 grudnia 1991 na mocy protokołu z Ałma Aty do organizacji przystąpiło kolejnych osiem republik rozwiązanego ZSRR: Republika Armenii (RA), Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgizja (RK), Mołdawia, Tadżykistan (RT), Turkmenistan oraz Uzbekistan. W organizacji nie znalazły się byłe republiki nadbałtyckie (Litwa, Łotwa i Estonia). Statut WNP podpisany został 22 stycznia 1993 roku i wszedł w życie dwa lata później. W 1993 roku do organizacji przystąpiła Gruzja od tej chwili WNP liczyła 12 państw. Sytuacja ta zmieniła się w 2008 roku kiedy to były prezydent Gruzji Michaił Saakaszwili ogłosił, że jego kraj występuje ze Wspólnoty Niepodległych Państw, 14 sierpnia gruziński parlament jednomyślnie przyjął odpowiednią uchwałę w tej sprawie. 18 sierpnia 2008 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Gruzji poinformowało Sekretariat Wykonawczy WNP o wystąpieniu Gruzji ze wspólnoty. Decyzja weszła w życie po upływie roku 18 sierpnia 2009 roku i od tego czasu do WNP należy znowu 11 państw. W 2008 roku chęć członkostwa w WNP wyraził Afganistan, obecnie uczestniczy on jako obserwator w Zgromadzeniu Parlamentarnym WNP.

Statut Wspólnoty Niepodległych Państw przewiduje możliwość przyznania członkostwa każdemu państwu "które podziela cele i zasady Wspólnoty i przyjmuje na siebie zobowiązania statutu". Warunkiem przystąpienia nowego państwa jest jednomyślna zgoda dotychczasowych członków. Zapis jest o tyle ważny, że oznacza, iż WNP może wykraczać poza obszar byłego Związku Radzieckiego.

Siedziba:

Cele:

  • prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej państw
  • tworzenie wspólnej przestrzeni gospodarczej
  • tworzenie wspólnego systemu komunikacyjnego
  • wspólna polityka ochrony środowiska
  • wspólna polityka migracyjna i zwalczania przestępczości

Państwa członkowskie:

​Państwa mające status obserwatora:

Michał Iljin (dyskusja) 20:58, lis 18, 2013 (UTC)IljinM.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.