FANDOM


Zasilanie broni - proces transportu naboi z zasobnika (magazynka, taśmy nabojowej) do komory nabojowej. Składa się z z trzech etapów:

  • donoszenia czyli transportu naboju z zasobnika do donośnika czyli przestrzeni wewnątrz komory zamkowej w której nabój znajduje się przed podawaniem. Przy zasilaniu magazynkowym donoszenie odbywa się dzięki wykorzystaniu energii sprężyny magazynka, przy zasilaniu taśmowym dzięki energii automatyki broni.
  • podawania czyli transportu naboju przez podajnik z donośnika na drogę dosyłacza.
  • dosyłania czyli transportu naboju przez dosyłacz do komory nabojowej (rolę dosyłacza spełnia najczęściej zamek).

W wielu typach broni podawanie i dosyłanie stanowią jedną operację.