FANDOM


Republika Zimbabwe (RZ), dawniej: Rodezja - państwo socjalistyczne w Afryce Południowo-Wschodniej bez dostępu do morza.
Coat of Arms of Zimbabwe.svg

Godło Republiki Zimbabwe (RZ)

Flag of Zimbabwe.svg

Flaga Republiki Zimbabwe (RZ)

Republika Zimbabwe graniczy od północnego zachodu z Zambią, od północy i od wschodu z Republiką Mozambiku (RM), od południa z Republiką Południowej Afryki (RPA), a od południowego zachodu z Bostwaną. Nie posiada dostępu do morza. Zimbabwe podzielone jest na 2 miasta wydzielone, 8 prowincji, 59 dystryktów oraz 1 200 gmin.

W przeszłości Zimbabwe było kolonią brytyjską, niepodległość proklamowano w 1965 roku i nazwano państwo jako Rodezja z rządami białej mniejszości i gospodarką wolnorynkową. W 1980 roku nastąpiło proklamowanie niepodległej Republiki Zimbabwe, władzę przejęła czarna większość obywateli i zaczęto tworzyć gospodarkę socjalistyczną.

Historia:

Tereny obecnego Zimbabwe były zasiedlone już w odległej przeszłości przez najstarszych mieszkańców południowej Afryki - Buszmenów. Od VIII w. nastąpił napływ ludów Bantu, które podbiły miejscowych rolników, a Buszmenów zepchnęły na południe i stworzyły w X wieku Wielkie Zimbabwe. Od XV w. w składzie imperium Monomotapa, które osiągnęło rozkwit w XV–XVI w., a rozpadło się 1693 po najeździe ludu Rozwi. W XVIII w. Rozwi stworzyli silne państwo plemienne i kontynuowali tradycje Wielkiego Zimbabwe. W 1890 roku nastąpił podbój terenów dzisiejszego Zimbabwe przez Wielką Brytanię.

W 1961 roku powstał Afrykański Ludowy Związek Zimbabwe (ZAPU). Organizacja została dwa lata później zdelegalizowana, a jej lider Joshua Nkomo osadzony w więzieniu. Konflikt między opozycją, a reżimem starał się bezskutecznie rozwiązać rząd Wielkiej Brytanii. W 1964 roku ZAPU przeniosło się do sąsiedniej Zambii gdzie utworzyło organizację partyzancką pod nazwą Niezależna Ludowa Rewolucyjna Armia Zimbabwe i rozpoczęło batalię partyzancką przeciwko rządowi. W międzyczasie w 1963 roku powstała odrębna od ZAPU organizacja opozycyjna Afrykański Narodowy Związek Zimbabwe (ZANU). Organizacja składała się z byłych członków ZAPU rozczarowanych umiarkowaną polityką kierownictwa partii. ZANU udało się w tym okresie zyskać masowe poparcie ludu Szona, będącego najliczniejszą grupą etniczną w kraju. W 1965 roku proklamowano niepodległość i nadano państwu nazwę Rodezja (z rządami białej mniejszości). Przeciwko reżimowi białej mniejszości opowiedziała się rodezyjska frakcja Afrykańskiego Kongresu Narodowego - organizacja zdelegalizowana w kraju w 1959 roku. W 1976 roku ZAPU wraz ze swoim rywalem ZANU, kierowanym przez Roberta Mugabe, utworzyły Patriotyczny Front Zimbabwe (PF).

W latach 70-tych umiarkowany Nkomo został szefem delegacji opozycji, która w październiku 1976 roku wyruszyła do Szwajcarii w celu nawiązania rozmów z premierem Ianem Smithem. Nie zgadzając się na propozycje kompromisów, w latach 1977-1978 opozycja nasiliła akcje militarne. 14 sierpnia 1978 roku miało miejsce tajne spotkanie Nkomo i Smitha w Zambii, jednak 3 tygodnie później rodezyjski samolot pasażerski został zestrzelony przez zimbabweńskich partyzantów, co zaostrzyło działania stron wojny domowej. We wrześniu 1979 roku Nkomo uczestniczył w londyńskiej konferencji poświęconej sprawom Zimbabwe. Rozmowy na temat przyszłej konstytucji Zimbabwe-Rodezji trwały do grudnia 1979 roku, kiedy Nkomo wyraził zgodę na zawieszenie broni. W styczniu 1980 roku zezwolono mu na powrót do Rodezji. W roku 1980 nastąpiło proklamowanie niepodległego Zimbabwe, gdzie władzę przejęła czarna większość. Władze objął radykalniejszy Robert Mugabe Nkomo. W latach 1981-1987 Nkomo prowadził działalność opozycyjną przeciwko rządowi ZANU.

W sierpniu 2008 w Zimbabwe wybuchła epidemia cholery, która do grudnia 2008 zabiła według oficjalnych danych 1 111 osób. 16 marca 2013 roku odbyło się referendum konstytucyjne, w którym około 95% głosujących opowiedziało się za nową ustawą zasadniczą. Według nowej konstytucji jedna osoba może być prezydentem tylko przez dwie kadencje. Zmniejsza ona także uprawnienia prezydenta.

Geografia:

Zimbabwe to kraj w większości wyżynny oraz śródlądowy, leżący w odległości 180 km od Oceanu Indyjskiego, który jest najbliżej leżącym akwenem. Tereny nizinne pokrywają niewielki procent kraju. Pierwsze obniżenie leży na samej północy i wchodzi w skład doliny rzeki Zambezi. Drugi obszar nizinny zajmuje południowo-wschodnią część Zimbabwe. Jest to obszar, który przechodzi w Nizine Mozambicką, ciągnącą się szerokim pasem wzdłuż Oceanu Indyjskiego (terytorium Mozambiku). Znaczną część Zimbabwe zajmują wyżynne płaskowyże Maszona i Matabele. Na wschodzie rozciągają się góry Injanga z najwyższym szczytem Injangani leżącym 2592 m n.p.m. Klimat podrównikowy i suchy. Okres zimowy jest suchy i chłodny, pora deszczowa przypada na miesiące letnie.

Sieć rzeczna w kraju niemal w całości należy do zlewiska Oceanu Indyjskiego. Tylko zachodnie krańce państwa należą do bezodpływowych obszarów Kotliny Kalahari. Głównymi rzekami kraju są Zambezi i Limpopo, które na większości swych odcinków wyznaczają granice kraju. Największym jeziorem jest sztuczny zbiornik zaporowy wraz z elektrownią wodną Kariba. Wodospady Wiktorii i Wankie zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO i stanowią ogromną atrakcję turystyczną Zimbabwe.

Zimbabwes-president-Rober

Prezydent Republiki Zimbabwe Robert Mugabe

Gospodarka:

Gospodarka jest w znacznym stopniu upaństwowiona, natomiast sektor prywatny podporządkowany restrykcyjnym ustawom regulującym życie gospodarcze. Rozwinięty jest przemysł hutniczy, cementowy, petrochemiczny, włókienniczy, maszynowy, samochodowy oraz chemiczny. Od początku rządów socjalistycznego prezydenta Roberta Mugabe stojącego na czele marksistowskiej socjalistycznej partii (Narodowego Związku Zimbabwe - Frontu Patriotycznego) rozpoczął się proces przymusowego odbierania ziemi białym farmerom i zmuszania ich do emigracji, co spowodowało całkowite załamanie dotychczasowej kapitalistycznej gospodarki. 7 lipca 2007 roku minister handlu Obert Mpofu na polecenie Roberta Mugabe nakazał właścicielom sklepów, fabryk oraz kupcom obniżkę cen towarów o połowę pod sankcją karną. Miało to na celu poprawić możliwość nabywania towarów przez biedniejszą część społeczeństwa i ożywić gospodarkę. Spowodowało to wybuch zamieszek, gdy ludność zaczęła szturmować prywatne punkty handlowe. W rezultacie tego zdemolowano wiele placówek handlowych i rozkradziono towar. Aresztowano około 1500 opornych kupców, którzy sprzeciwiali się państwowym reformom i regulacji cen, kierując się chciwością. Wielu z nich udało się "na urlop" do krajów ościennych, zamykając sklepy, które przejęło państwo. Podobnie rzecz miała się z rolnictwem, gdzie większość ziemi należała do bogatych białych właścicieli ziemskich, których w czasie reformy agrarnej w 2002 roku wywłaszczono, często w sposób brutalny i emigrowali oni do sąsiedniej Zambii. Natomiast ziemię byłych obszarników rozparcelowano między biedną do tej pory czarną ludność kraju. Nastąpiło realne uspołecznienie ziemi rolniczej w całym kraju.

Władza ustawodawcza należy do Izby Zgromadzenia (parlamentu) o kadencji 6-letniej. Władzę wykonawczą sprawuje rząd powoływany przez prezydenta. Faktycznie całą władzę sprawuje od 1980 roku (najpierw jako premier, a od 1987 jako prezydent) Robert Mugabe wraz ze swoją partią mająca większość w Izbie Zromadzenia, co mimo prób opozycji dążącej do naruszania porządku prawnego państwa gwarantuje zachowanie socjalistycznego ustroju państwa. W 2008 roku Mugabe wygrał kolejne wybory prezydenckie w kraju i sprawuje niepodzielną władzę.

Republika Zimbabwe jest członkiem organizacji międzynarodowych: Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz Unii Afrykańskiej (UA).

Informacje

Dane podstawowe:

  • Język urzędowy: angielski
  • Stolica: Harare
  • Ustrój polityczny: republika socjalistyczna
  • Głowa państwa: prezydent Robert Mugabe
  • Powierzchnia: 390 580 km² (61. miejsce na świecie)
  • Liczba ludności: około 12 973 606 (72. miejsce na świecie) - 2013 rok
  • Jednostka monetarna: różne waluty

Partie polityczne:

  • Afrykański Narodowy Związek Zimbabwe - Front Patriotyczny (ZANU-PF) - socjalistyczna
  • Ruch na rzecz Demokratycznej Zmiany (MDC) - socjaldemokratyczna

Przedsiębiorstwa zbrojeniowe:

  • Nie istnieją

Armia:

Siły Zbrojne Zimbabwe liczą około 29 000 żołnierzy. Uzbrojenie pochodzi głównie z byłego ZSRR oraz Chin (CHRL).

Sprzęt i uzbrojenie wojska Zimbabwe:

Biografie:

Galeria:

Michał Iljin (dyskusja) 17:06, cze 18, 2013 (UTC)IljinM.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.