FANDOM


Państwo historyczne w Ameryce środkowej istniejące w latach 1823-1840.Jego stolicą była Gwatemala (do 1834) a później San Salvador.Powierzchnia państwa wynosiła 422 614 km².Mieszkało tam poniżej 1,5 mln osób.1 Lipca republika ogłosiła niepodległość od Hiszpanii i Meksyku.(w skład którego terytorium Ameryki Środkowej wchodziło w latach 1822-1823).Państwo posiadało własną konstytucje lecz nie miało stałej stolicy,sił zbrojnych,skarbu.Walutą
Godłoamerikaśrodkowa

Godło

były srebrne reale i złote escudos. Ludność republiki nie tworzyła narodu – istniały wyraźne podziały zarówno według kryterium geograficznego jak i religijnego i klasowego. Idee liberalne reprezentowane przez twórców państwa napotykały na sprzeciw konserwatystów popieranych przez kler oraz wielkich posiadaczy ziemskich. W 1838 w kraju wybuchła wojna domowa.Pierwszym krajem który ogłosił secesje był Honduras (1838).Republika rozpadła się ostatecznie w 1840, kiedy to cztery z pięciu stanów wchodzących w jej skład ogłosiło niepodległość. Formalne rozwiązanie federacji nastąpiło w lutym 1841, kiedy Salwador został ogłoszony niepodległym państwem.