Broń Wiki
Advertisement

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) ros. Союз Советских Социалистических Республик (СССР) - historyczne związkowe państwo socjalistyczne w Europie Północnej i Wschodniej oraz Azji Północnej i Środkowej.

Godło ZSRR

Flaga ZSRR

Po zakończeniu II wojny światowej Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) graniczył z: Norwegią, Finlandią, Polską Rzeczpospolitą Ludową (PRL), Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną (CSRS), Węgierską Republiką Ludową (WRL), Socjalistyczną Republiką Rumunii (SRR), Turcją, Cesarstwem Iranu, Afganistanem, Chińską Republiką Ludową (CHRL), Mongolską Republiką Ludową (MRL), Koreą Północną (KRLD) oraz Japonią. Związek Radziecki podzielony był w dniu swojego rozpadu na 15 republik związkowych, 20 republik autonomicznych, 8 obwodów autonomicznych, 10 okręgów autonomicznych, 6 krajów oraz 121 obwodów.

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich powstał 30 grudnia 1922 roku na podstawie zjednoczenia szesnastu równouprawnionych socjalistycznych republik radzieckich:

 • Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (RFSRR)
 • Ukraińskiej SRR
 • Białoruskiej SRR
 • Uzbeckiej SRR
 • Kazachskiej SRR
 • Gruzińskiej SRR
 • Azerbajdżańskiej SRR
 • Litewskiej SRR
 • Mołdawskiej SRR
 • Łotewskiej SRR
 • Kirgiskiej SRR
 • Tadżyckiej SRR
 • Ormiańskiej SRR
 • Turkmeńskiej SRR
 • Estońskiej SRR
 • Karelo-Fińskiej SRR (od 1956r. włączona do Rosyjskiej FSRR)

26 grudnia 1991 roku ZSRR uległ rozwiązaniu na 15 niepodległych państw (największe z nich to, będąca jego sukcesorem Rosja), z których większość postanowiła kontynuować współpracę w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP).

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich był członkiem wielu organizacji międzynarodowych. Należał m.in. do Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG)Układu Warszawskiego (UW) oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Informacje

Dane podstawowe:

 • Język urzędowy: rosyjski (język ogólnozwiązkowy)

  Mapa podziału administracyjnego ZSRR w roku 1989

 • Stolica: Moskwa
 • Ustrój polityczny: republika socjalistyczna
 • Głowa państwa: prezydent Michaił Gorbaczow
 • Powierzchnia: 22 402 200 km² (1991 rok)
 • Liczba ludności: 293 047 571 (1991 rok)
 • Jednostka monetarna: Rubel

Największe miasta (1991 rok):

 • Moskwa - 11 612 943 osoby
 • Leningrad - 4 953 219 osób
 • Kijów - 2 814 043 osoby
 • Taszkent - 2 100 000 osób
 • Baku - 1 700 000 osób

Partie polityczne:

 • Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR)

  Ostatni prezydent Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Michaił Gorbaczow

Organizacje paramilitarne:

Przedsiębiorstwa zbrojeniowe:

Produkty przedsiębiorstw zbrojeniowych:

Patrz: Radziecka broń

Armia:

Siły zbrojne Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) stanowiła Armia Czerwona (ros. Красная Армия) przemianowana następnie na Armia Radziecka (ros. Советская Aрмия).

Sprzęt i uzbrojenie wojska ZSRR:

Służby porządkowe:

Biografie:

Galeria: